Framside2.jpg
Mewinn_straa.jpg
Jets_jubileumsbok.jpg
Arbiro_Magasin-6.jpg
DrChoice-3.jpg
52_oppl_Sunn-4.jpg
STP-NOR.jpg
Aido_2.jpg
ROM_for_STIL_logo.jpg
kvalsvik_Katalog-9.jpg
metal-texture.jpg
Katrins_2.jpg
Brandalsdagane1.jpg
Framside2.jpg

Design


Visuell kommunikasjon er med på å gje deg truverd når du skal presentere, informere og engasjere. Vi vil gje deg eit heilheitleg utrykk slik at du blir lagt merke til og oppfatta på ønska måte.

SCROLL DOWN

Design


Visuell kommunikasjon er med på å gje deg truverd når du skal presentere, informere og engasjere. Vi vil gje deg eit heilheitleg utrykk slik at du blir lagt merke til og oppfatta på ønska måte.

Her kan du sjå nokon av prosjekta våra

Vi kan utforme noko heilt nytt, eller vi kan utvikle vidare og løfte noko du allereie har etablert. Her er ulike eksempel på gjennomført arbeid av oss på TINDE.

Mewinn_straa.jpg

Mewinn


Mewinn


Visuell profil og nettside for Mewinn – Coaching og kurs

Mewinn kom til oss som eit nystarta tilbod på Sunnmøre. Gjennom eit tett samarbeid og ein god prosess utvikla vi logo og visuell profil med tilhøyrande nettside og marknadsmateriell for Mewinn.

Mewinn_Skjerm.jpg

Nettside

På nettsida presentere Mewinn tenestane og kursa sine. Der var også eit behov for å dele meir info om coaching generelt, og i kva samanhengar dette kan nyttast. På sida blir det i tillegg delt nyheiter om coaching og om Mewinn sitt arbeid. På sida kan ein også melde seg opp på kurs.

Mewinn_logo_rollup.jpg

Visuell profil

Den visuelle profilen inneheld logo, fargepalett, fontbruk, grafikk og foto (foto av Per Eide). Her ser vi logo og rollup.

Mewinn_produkt_3.jpg

Marknadsmateriell

For kurs og møter har Mewinn eigne omslagsmapper og eigne skriveblokker. Her ser vi også visittkort og DM.

Jets_jubileumsbok.jpg

Jubileumsbok for Jets


Jubileumsbok for Jets


Jubileumsbok for Jets Vacuum

Vi var så heldige å få oppdraget med jubileumsboka for Jets Vacuum då dei blei 25 år! Vi stod for utforming og trykk.

Jets_jubileumsbok_.1jpg.jpg

Boka blei skriven av Trudi Henrydotter Eikrem, og Jan Kenneth Steinsåker var biletredaktør.

Jets_jubileumsbok_4_.jpg
Jets_jubileumsbok_6.jpg
Arbiro_Magasin-6.jpg

Arbiro


Arbiro


Produktkatalog

For Arbiro utarbeida vi ein detaljert produkt- og priskatalog. Her ser du ulike oppslag frå katalogen.

Arbiro_Magasin-3.jpg
Arbiro_Magasin-2.jpg
Arbiro_Magasin-5.jpg
Arbiro_Magasin-4.jpg
Arbiro_Magasin-7.jpg
DrChoice-3.jpg

Dr. Choice


Dr. Choice


Dr. Choice

Dr. Choice Omega-3 er ein høgkonsentrert molekylærdestillert olje som held ein høg kvalitet. For Dr. Choice har vi utforma etikettar og produktark på norsk og kinesisk.

DrChoice-2.jpg
DrChoice-1.jpg
52_oppl_Sunn-4.jpg

Bøker


Bøker


Bøker

Vi har formgjeve fleire bøker oppgjennom tida. Her er eit lite utval av bøkene.


Sunnmørskyrkjene

Utgjeve av Bla Forlag.

Kyrkjebok-2.jpg
Kyrkjebok-1.jpg
Kyrkjebok-5.jpg
Kyrkjebok-9.jpg
Kyrkjebok-3.jpg
Kyrkjebok-6.jpg
Kyrkjebok-4.jpg

52 Opplevingar på Sunnmøre

Utgjeve av SKALD Forlag

52_oppl_Sunn-2.jpg
52_oppl_Sunn-1.jpg
52_oppl_Sunn-3.jpg
52_oppl_Sunn-8.jpg
52_oppl_Sunn-7.jpg
52_oppl_Sunn-5.jpg
52_oppl_Sunn-9.jpg

Rytmen mellom oss

Utgjeve av SKALD Forlag

Rytmen-1.jpg
Rytmen-3.jpg
Rytmen-8.jpg
Rytmen-4.jpg
Rytmen-7.jpg

Norsk Rutebilhistorie

Utgjeve av SKALD Forlag

SKALD_Rutebilbok_1_NY_2.jpg
SKALD_Rutebilbok_1_NY.png
SKALD_Rutebilbok_3.png
SKALD_Rutebilbok_2.png
SKALD_Rutebilbok_4.png
STP-NOR.jpg

STP-Nor


STP-Nor


Visuell profil for STP-Nor

Vi har utvikla logo, nettside, produktark, visittkort og bildekor for SPT-Nor.

STP-NOR3.jpg

Logosymbolet til SPT-Nor refererer til grøn resirkulering og reint vatn, og nytt liv. Logoen spelar også på den fysiske prosessen til produktet som STP-Nor arbeidde med. Rein, tydeleg og fleksibel profil for å dekke mange ulike behov.

STP-NOR4.jpg

Ulike produktark for dei ulike felta SPT-Nor dekte.

STP-NOR5.jpg

Enkel og tydeleg bildekor.

Aido_2.jpg

Rollup


Rollup


Vi har utforma ei mengde rollupar

Rollup er fortsatt eit mykje brukt produkt. Vi har lang erfaring i å utforme rollupar for kundane våre.

Rollup_Tinde2.jpg
Rollup_Tinde1.jpg

Her er eksempel på nokon av rollupane vi har utforma. Øverst ser du Dr. Holms, Sjøborg og Fotefar Temareiser, og under Aido, WestCoat og Mewinn.

ROM_for_STIL_logo.jpg

Rom For Stil


Rom For Stil


Rom For Stil

Rom For Stil er ein nettbutikk som tilbyr eit nøye utval av møblar, belysning, tekstiler og dekorasjon. Vi fekk i opprag å lage ein trendy og fleksibel logo.

ROM_for_STIL_logo2.jpg

Logen har fleire variantar og kan også brukast som reint namnetrekk der det er ønskeleg.

ROM_for_STIL_logo3.jpg
ROM_for_STIL_logo4.jpg
kvalsvik_Katalog-9.jpg

Kjøkenkatalog


Kjøkenkatalog


Kjøkenkatalog

Det er alltid spanande å få vere med å presentere flotte produkt til eit publikum. Her har vi fått utforma kjøkenkatalogen for Kvalsvik, som har lange kvalitetstradisjonar.

kvalsvik_Katalog-8.jpg
kvalsvik_Katalog-1.jpg
kvalsvik_Katalog-3.jpg
kvalsvik_Katalog-5.jpg
kvalsvik_Katalog-2.jpg
kvalsvik_Katalog-4.jpg
kvalsvik_Katalog-7.jpg
metal-texture.jpg

John Gjerde


John Gjerde


John Gjerde - Rollup / Messe

Det var behov for eit fleksibelt visuelt system som kunne brukast på ulike messer over heile verda. Det skulle vere mogleg å skalere opp og ned i omfang – i alt frå enkle plakatar til fleire seksjonar og rollups.

JohnGjerde_Rollup_5.jpg

Modulsystem

Alle modulane kan brukast på dei ulike produkta der alle modulane passar saman. Dette lagar eit fleksibelt system med eit tydeleg visuelt uttrykk.

JohnGjerde_Rollup_2.jpg

Rollup med grønt fokus.

JohnGjerde_Rollup_3.jpg

Enkle modular med produkt.

Katrins_2.jpg

Kathrins heimelaga kjøtpålegg


Kathrins heimelaga kjøtpålegg


Plakat for Kathrins heimelaga kjøtpålegg

Ingen oppdrag er for små! Kathrin skulle på messe og ønskte ein salsplakat for pålegga sine.

Katrins_1.jpg
Brandalsdagane1.jpg

Visuell profil for Brandalsdagane


Visuell profil for Brandalsdagane


Brandalsdagane

Brandalsdagane er ein familiefest som bygda Brandal inviterar inn til, kvart år. Den leikne festivalen har program for vaksne og barn, med sin eigen maritime ishavsvri. Vi har fått utforma visuell profil til festivalen.

Brandalsdagane.jpg
Brandalsdagane3.jpg
Brandalsdagane4.jpg